Zanimivo

Preverite, koliko počitka vam mora zagotoviti delodajalec!

Zakon o delovnih razmerjih natanko določa koliko počitka mora imeti delavec med zaporednima delovnima dnevoma. Delavec ima v obdobju štiriindvajsetih ur pravico do počitka, ki traja nepretrgoma najmanj 12 ur.

Nataša Trček iz inšpektorata za delo razlaga: “Izjema so delavci, ki jim je, kot je določeno v drugem odstavku 155. člena, delovni čas neenakomerno razporejen ali začasno prerazporejen. Ti delavci imajo v obdobju 24 ur pravico do počitka, ki traja nepretrgoma najmanj 11 ur.”

Izjeme se sicer lahko določijo tudi s kolektivnimi pogodbami, kot je naprimer v zdravstvu, kjer imajo delovni čas urejen specifično.

Največ kršitev ugotovijo pri razporejanju časa. ” Delodajalci v ugotovljenih primerih niso upoštevali določil zakona o delovnih razmerjih, da se razporeditev in pogoji za začasno razporeditev delovnega časa določijo s pogodbo o zaposlitvi ter v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ” pove Knafelčeva. “Poleg tega morajo delodajalci pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta določiti letni razpored delovnega časa in o tem pisno obvestiti delavce in sindikate na pri delodajalcu običajen način.”

Največ kršitev glede delovnega časa in zagotavljanja odmorov ter počitkov delavcem je v dejavnosti gostinstva in turizma, in sicer 155 kršitev. ” Temu sledijo dejavnosti prometa ter skladiščenja, v katerih je bilo ugotovljenih 96 kršitev, in dejavnost gradbeništva z 88 kršitvami,” je še povedala Knafelčeva.

Vsako leto prejmejo okoli 6500 prijav kršitev. ” Vsako leto pa opravimo tudi več usmerjenih akcij nadzora v posameznih dejavnostih ali vsebinskih področjih nadzora,” so še povedali.

Komentiraj


Popularno

Domov